ثبت نام آنلاین در سایت همایش


شرکت کننده محترم لطفا ابتدا کنگره مورد نظرخود را انتخاب فرمایید.

تکميل فيلدهاي ستاره دار الزامي است.
عنوان (Title):  *
نام (Name) :  *
نام خانوادگي (Family Name):  *
محل كار (Affiliation) :  *
department, institution, city, country
رشته تخصصی (Major) :
عنوان (فارسي):  *
نام (فارسي):  *
نام خانوادگي (فارسي):  *
کد ملي:  *
درجه علمي:  *
وضعيت تحصيلي: دانشجو   فارغ التحصیل *
رشته تخصصي:  *
مقطع:  *
شماره نظام پزشکي:
پست الكترونيك:  *
لطفا در وارد نمودن آدرس پست الکترونيک خود دقت نماييد. اين آدرس به عنوان نام کاربري شما در سايت کنگره در نظر گرفته مي شود و تمام مکاتبات سايت با شما از طريق آن انجام مي گردد.
محل كار / تحصيل:  *
لطفا عنوان محل کار یاتحصیل خود را به صورت کامل و صحیح درج نمایید درصورت تمایل به ارسال مقاله ازاين مورد جهت محل کار ارسال کننده مقاله استفاده خواهد شد .
دپارتمان، موسسه (دانشگاه)، شهر، کشور
سمت:
تلفن همراه:  *
تلفن تماس 1:  *
تلفن تماس 2:
دورنگار:
نشاني پستي:
كدپستي:
صندوق پستي:
شهر:  *
كشور:
عكس:

الف) آيا در سازمان شما فعاليت هاي مرتبط با موضوع كنگره انجام مي شود؟
بلي     خير
توضيحات:

ب) آيا در سازمان شما فعاليت هاي مرتبط با موضوع كنگره در قالب يك واحد مجزا پيگيري مي گردد؟
بلي     خير

پ) آيا مايل به دريافت خبرنامه الكترونيكي مي باشيد؟ بلي     خير