مشاهده اخبار


عنوان خبر: نگاهي جامع بر ناباروري از تشخيص تا تولد نوزاد سالم

خلاصه خبر:

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ابن‌سينا، کنگره بين‌المللي «نگاهي جامع به ناباروري، از تشخيص تا تولد فرزند سالم» در تاريخ ۱۴ تا ۱۶ دي ماه ۱۴۰۱ در مرکز همايش‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.

شرح خبر:

با کاهش محدوديت‌هاي کرونايي، اين کنگره با حضور اساتيد و متخصصان صاحب نام داخلي و خارجي و در قالب سخنراني، پنل‌هاي بحث و سخنراني، کارگاه و نشست‌هاي پرسش و پاسخ برگزار مي‌شود.

هدف اين کنگره طرح مباحث روز جهان در حوزه باروري و ناباروري و ايجاد فرصتي براي هم‌انديشي و تبادل آخرين يافته‌هاي علمي و فناورانه درباره تشخيص و درمان ناباروري و بارداري سالم است.

موضوعاتي همچون چالش‌هاي سن و ناباروري، اهدا جنين و گامت، شکست مکرر لانه‌گزيني، سقط مکرر، مداخلات پرستاري و مامايي در درمان ناباروري، استراتژي‌هاي لازم براي دريافت بهترين تخمک، اسپرم و جنين و بهبود آندومتر در سيکل‌هاي کمک‌باروري، آندومتريوز و روش‌هاي کمک‌باروري و مسائل بارداري‌هاي حاصل از درمان ناباروري از جمله محورهاي اصلي اين کنگره به شمار مي‌رود.

خبرگزاري مهر

منبع خبر: https://www.mehrnews.com/news/5546594/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نوع خبر: اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر: ۰4 شهريور 1401

ليست كلي اخبار