لیست برنامه کارگاه ها


کارگاه مواجهه روانشناختي – روانپزشکي با زوجين نابارور
دکتر بهزاد قرباني
1 دي
شرح کامل

کارگاه مراقبت هاي مامايي بارداري ART
دکتر مژگان وهابي
13 دي ماه
شرح کامل

کارگاه مراقبتهاي پرستاري اعمال جراحي ناباروري
دکتر افسانه شه بخش صفورا سليماني فخر
12 دي ماه
شرح کامل

کارگاه اصول IVF در حيوانات آزمايشگاهي
دکتر عليرضا حيدرنژاد
تئوري شنبه (10 دي ماه) از يکشنبه تا چهارشنبه هفته بعد عملي
شرح کامل

کارگاه تئوري لاپاروسکوپي
دکتر عاطفه گرگين
29 دي ماه
شرح کامل

کارگاه هيستروسکوپي
دکتر زهرا عسگري
21 و 22 دي ماه
شرح کامل

<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل برنامه کارگاه ها: 6